Mzdový odpočet

 Provádíme mzdový odpočet  velkým i malým organizacím

 

a)      Státní správě, příspěvkovým organizacím i obcím

b)      Podnikatelským subjektům

 

 Zpracování mezd zahrnuje:

 - evidenci zaměstnanců

- vedení mzdové listy

- výpočet mezd

- zpracování výplatnic a výplatních lístků

- podklady pro odvod SP, ZP, záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti

  včetně převodních příkazů

- vypracování podkladů pro účetnictví

- ohlašovací povinnost

- zpracování ročních výkazů

- zpracování dalších výkazů dle typu organizace