Poradenství  daňové

 

Daň z příjmů  fyzických osob

- výpočet daně z příjmů a vyhotovení přiznání k dani

Daň z příjmů právnických osob

 - výpočet daně z příjmů a vyhotovení přiznání k dani

DPH

evidence daně na vstupu a na výstupu dle pokynů MF

přiznání k dani z přidané hodnoty

Silniční daň

- výpočet daně z příjmů a vyhotovení přiznání k dani

Daň spotřební

 -  výpočet daně a vyhotovení přiznání k dani

Daň z nemovitostí

-  výpočet daně a vyhotovení přiznání k dani

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

-         výpočet daně a vyhotovení přiznání k dani

 

Poradenství v oblasti BOZP a PO

Identifikace rizik - dokumentační materiály BOZP dle ZP a vyhlášek

Požární začlenění budov dle zákona o požární ochraně

Inventarizace povinností firmy, organizace na úseku BOZP a PO

Pravidelné periodické školení  zaměstnanců BOZP a PO

Školení vedoucích pracovníků  BOZP a PO

Kontrola pracovišť a budov z hlediska BOZP a PO

Sestavení povinné dokumentace, směrnic a plánů.