Novela zákona o pedagogických pracovnících a odborná kvalifikace

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: 10704/2014-1-354

Lektor: Mgr. Pavel Šimáček
- odborná praxe: jako bývalý pracovník oddělení péče o pedagogické pracovníky MŠMT se intenzivně zabýval odbornou kvalifikací pedagogů
- autor publikací Zákon o pedagoických pracovnících s odborným výkladem, Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
- v současnosti nejerudovanější odborník na kvalifikaci pedagogických pracovníků v ČR

Legislativa:

Novela zákona o pedagogických pracovnících vešla v účinnost 12. ledna 2016. č. 379/2015 Sb. Zavedla nová pravidla minimálního trvání pracovního poměru na dobu určitou pro pedagogické pracovníky. Sjednání pracovního poměru na dobu kratší je možné pouze v případech, kdy jsou pro to dány objektivní důvody. Současně je zkrácena také celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami oproti obecné úpravě zákoníku práce. Mnohokrát odkládaný a diskutovaný karierní řád je předložen MŠMT v kompletním paragrafovaném znění do připomínkového řízení.

Program:

Novela zákona o pedagogických pracovnících

Nový kariérní systém pedagogických pracovníků - již v paragrafovaném znění

Místa konání:

Ostrava, 14. 4. 2016, aula Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7
Čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:00 závěr Cena: 1 000 Kč
Platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 14416

Zastávka: Most M. Sýkory Zastávka: Most Pionýrů Dopravní spojení:
Trolejbusy č. 101, 105, 106, 107, 108 - autobusy č. 29, 30, 38, 71, 99 Trolejbusy č. 105, 107 - Autobusy č. 29, 30, Mapa zde