Katalog publikací

Platové předpisy ve školství 2018
- již skladem

Zákoník práce ve školské praxi
- již skladem

Školský zákon s odborným výkladem
- připravujeme na září 2018

Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem
- vyprodáno

Otázky z praxe pracovního práva
připravujeme - říjen 2018

 

FKSP a závodní stravování
- čekáme na novelu předpisu

Katalog prací
platný právní stav 2018
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

Semináře - 2018

Bližší informace o programu seminářů, místech konání, dopravním spojení naleznete pod jednotlivými tématy. Obchodní podmínky viz níže.

 

 

 • 11. 6. PRAHA - ČSVTS, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu
 • 19. 6. OSTRAVA - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu
 • 20. 6. OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 21. 6. BRNO - Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Trnkova 2482/113

 

Obsazenost sálu

Archiv seminářů 2018

 

 

 • 13. 2. OSTRAVA - - Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 7

 

Obsazenost sálu
 • 19. 2. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19

 

Obsazenost sálu
 • 21. 2. ČESKÉ BUDĚJOVICE - Střední škola polytechnická, Nerudova 59

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 20. 2. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19

 

Obsazenost sálu

Archiv seminářů 2017

 

 

 • 16. 10. Brno - SŠIaS, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 17. 10. Praha, Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 18. 10. Olomouc - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 19. 10. Ostrava - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu

 

 

 

 • 4. 12. Praha - ČSVTS, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu
 • 5. 12. Brno, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 15. 12. Olomouc - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 18. 12. Ostrava - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu

 

 

 

 

 • 14. 6. 2017 Praha - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 5. 6. 2017 Ostrava - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu
 • 6. 6. 2017 Brno - SŠIaS, Čichnova 23 - registrace uzavřena

 

Obsazenost sálu
 • 7. 6. 2017 Olomouc - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu

 

 

 

 • 23. 5. 2017 Brno - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23
  - registrace uzavřena

 

Obsazenost sálu
 • 25. 5. 2017 Olomouc - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 26. 5. 2017 Ostrava - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu
 • 30. 5. 2017 Hradec Králové - Střední průmyslová škola, SOŠ a SOU, Hradební 1029/2

 

Obsazenost sálu
 • 1. 6. 2017 Liberec -Centrum Babylon, konferenční sál u hlavního vchodu
  - pozor, změna sálu- registrace znovu otevřena

 

Obsazenost sálu
 • 2. 6. 2017 Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu
 • 15. 6. 2017 Plzeň - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, pavilon č. 8

 

Obsazenost sálu
 • 16. 6. 2017 České Budějovice - Střední škola polytechnická, Nerudova 59

 

Obsazenost sálu

 

 

 

 

 • 23. 3. 2017 Ostrava, SPŠEaI, Kratochvílova 7

 

Obsazenost sálu
 • 24. 3. 2017 Brno, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 27. 3. 2017 Hradec Králové, Základní umělecká škola STŘEZINA Hradec Králové, Luční 838

 

Obsazenost sálu
 • 28. 3. 2017 Liberec, Týdenní stacionář Dům F Jestřábí č.p. 6

 

Obsazenost sálu
 • 30. 3. 2017 České Budějovice, Střední škola polytechnická, Nerudova 59

 

Obsazenost sálu
 • 31. 3. 2017 Plzeň, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, pavilon č. 8

 

Obsazenost sálu
 • 7. 4. 2017 Praha, Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
FKSP a závodní stravování

 

 

 • Liberec

 

 • České Budějovice

 

 

Novela školského zákona a inkluze

 

 

 • připravujeme

 

 

Archiv 2016

 

 

 • 7. 11. PRAHA, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu
 • 8. 11. BRNO, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 9. 11. OLOMOUC, Střední škola zemědělská a zahradnická, U Hradiska 4

 

Obsazenost sálu
 • 16. 12. OSTRAVA, Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 24. 11. Olomouc - Střední škola zemědělská a zahradnická, U Hradiska 4

 

Obsazenost sálu
 • 25. 11. Ostrava - Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 7

 

Obsazenost sálu
 • 2. 12. Praha - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 7. 12. Ostrava - Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 7

 

Obsazenost sálu
 • 12. 12. PRAHA, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu

 

 

 

 • 30. 5. Praha - ČSVTS, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu
 • 3. 6. Ostrava - SŠTaD, Moravská 2/964, Vítkovice - (původně 23. 5.)

 

Obsazenost sálu
 • 6. 6. Brno - SŠIaS, Čichnova 23 - (původně 20. 5.)

 

Obsazenost sálu
 • 7. 6. Olomouc - SŠZaZ, U Hradiska 4 - (původně 19. 5.)

 

Obsazenost sálu

 

 

 

 

 • 14. 4. Ostrava - - SPŠEaI, Kratochvílova 7

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 19. 4. Olomouc - Střední škola zemědělská a zahradnická, U Hradiska 4

 

Obsazenost sálu
 • 20. 4. Praha -Základní škola pro zrakově potižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 21. 4. Brno - SŠIaS, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 22. 4. Ostrava - SPŠEaI, Kratochvílova 7

 

Obsazenost sálu
 • 26. 4. Ostrava - SPŠEaI, Kratochvílova 7

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 6. 5. Praha - ČSVTS, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu
 • 12. 5. Ostrava - SPŠEaI, Kratochvílova 7

 

Obsazenost sálu

 

 

Obchodní podmínky

Přihlášky: Preferujeme objednávky prostřednictvím našeho E_shopu - Objednávky seminářů z titulní strany www.resk.cz. Takto zaslané přihlášky se potvrzují automaticky výpisem objednávky na obrazovce PC a zároveň se výpis objednávky (proformafaktura) odešle na uvedenou E_mailovou adresu klienta. Nedoporučujeme objednávky volnými e_maily, není zde záruka platného přihlášení.

Platební podmínky: Preferujeme platby převodem z účtu. Vložné zasílejte ve prospěch účtu a na variabilní symbol, který je uveden ve výpisu objednávky nebo u semináře. Účastníci obdrží zúčtovací doklad (fakturu, daňový doklad) a osvědčení o absolvování semináře u prezence v místě konání semináře. Mimořádně je možné poplatek uhradit v hotovosti před seminářem.

Storno: V případě předem ohlášené neúčasti (2 dny před termínem semináře) vložné vracíme! Nevyžadujeme účast náhradníka ani neúčtujeme žádné storno poplatky!

Další informace

Naplnění sálu mužete sledovat na grafickém ukazateli u jednotlivých seminářů. Pokud je seminář zaplněn, je informace zveřejněna na úvodní internetové straně a případní nepřijatí účastníci jsou osobně kontaktováni. V zájmu vlastní informovanosti uvádějte na objednávce Vaši platnou e_mailovou adresu a telefonní kontakt. Nemusíte mít obavu, nerozesíláme neustálá obchodní sdělení.

Společnost si vyhrazuje právo změny lektora i termínu semináře.

Včas podanou přihláškou zajistíte sobě i ostatním příjemné prostředí na našich seminářích.

Školení "na míru" přímo v organizaci

Semináře a školení na Vámi zadané téma je možné objednat pro zaměstnance přímo na pracovišti zaměstnavatele