Správní řád a jeho aplikace ve školství

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: 10704/2014-1-354

Lektor: Mgr. Pavel Šimáček
- odborná praxe: jako pracovník oddělení správních činností a péče o pedagogické pracovníky MŠMT se zabýval odvolacím a přezkumným řízením správního řádu.
- autor publikací Zákon o pedagoických pracovnících s odborným výkladem, Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

Legislativa:

Právní úprava správního řízení ve všech školách bez ohledu na to, zda se jedná o tzv. veřejnou školu, nebo školu soukromou či církevní byla sjednocena již v minulém roce ale zejména soukromé a církevní školy mnohdy nejsou připraveny vést správní řízení v souladu s právními předpisy, zejm. správním řádem. Ve stále obtížnějším postavení jsou však i veřejné školy: vzhledem k judikatuře správních soudů, vyšší informovanosti veřejnosti a jejímu právnímu povědomí je kladen větší důraz na správní řízení ve školách, což má za následek zvyšující se počet rušených rozhodnutí v odvolacím nebo přezkumném řízení.

Program:

Správní řád a jeho aplikace ve školství

Místa konání:

Ostrava, 23. 3. 2017, aula Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7
Čas: 9:30 prezence, 10:00 zahájení, 13:30 závěr Cena: 1 200 Kč
Platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 170323

Zastávka: Most M. Sýkory Zastávka: Most Pionýrů Dopravní spojení:
Trolejbusy č. 101, 105, 106, 107, 108 - autobusy č. 29, 30, 38, 71, 99 Trolejbusy č. 105, 107 - Autobusy č. 29, 30, Mapa zde

Brno, 24. 04. 2017 - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23
Čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:00 závěr Cena: 1 200 Kč
Platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 170324

Zastávka: Vozovna Komín Zastávka: Vozovna Komín Zastávka: Vozovna Komín Dopravní spojení
Tramvaje č. 1, 3, 11 Autobusy č. 6, 7, 84 Trolejbus č. 29 Mapa zde

Hradec Králové, 27. 03. 2017, Základní umělecká škola STŘEZINA Hradec Králové, Luční 838
čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:00 závěr, cena: 1 200 Kč
platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 170327

Zastávka: Orlice Park Zastávka: Poliklinika 2 Dopravní spojení
Autobusy č. 5, 11, 12 Tramvaj č. 5, 11, 12 Mapa zde

Liberec, 28. 03. 2017, Týdenní stacionář Dům F Jestřábí č.p. 6 (Jedličkův ústav)
čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:00 závěr, cena: 1 200 Kč
platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 170328

Zastávka: Zastávka: Dopravní spojení
Autobusy   Mapa zde

České Budějovice, 30. 03. 2017,Střední škola polytechnická, Nerudova 59
čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:00 závěr, cena: 1 200 Kč
platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 170330

Zastávka: Jírovcova Zastávka: Dopravní spojení
Autobusy č. 35   Mapa zde

Plzeň, 28. 03. 2017, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, pavilon č. 8
čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:00 závěr, cena: 1 200 Kč
platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 170331

Zastávka: Internáty Zastávka: Dopravní spojení
Tramvaj č. 2 směr Skvrňany   Mapa zde

Karlovy Vary, 6. 4. 2017, ZRUŠENO, Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ, Lidická 455/40 - aula
čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:00 závěr, cena: 1 200 Kč
platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 170406

Zastávka: Gagarinova Zastávka: Národní Dopravní spojení
Autobusy č. 3 a 5 Autobusy č. 3 a 5 Mapa zde

Praha, 7. 4. 2017, Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2 - aula
čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:00 závěr, cena: 1 200 Kč
platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 170407

Zastávka: Náměstí Míru Zastávka: Náměstí Míru Dopravní spojení
METRO linka A Tramvaje č, 22, 16, 10, 4 Mapa zde