Katalog publikací

Platové předpisy ve školství 2018
- již skladem

Zákoník práce ve školské praxi
- již skladem

Školský zákon s odborným výkladem
- připravujeme na září 2018

Školský zákon 2016

Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem
- vyprodáno

Otázky z praxe pracovního práva
2. vydání, V. Berka - připravujeme
datum vydání - říjen 2018

FKSP a závodní stravování
- čekáme na novelu předpisu

FKSP a závodní stravování

Katalog prací
platný právní stav 2018, skladem
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

 

 

Kancelář GDPR

O programu:

Program je určen k administraci zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a implementaci nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Je určen primárně pro školy a školská zařízení, u kterých předdefinovává účely zpracování s právními tituly pro zpracování, které se ve školství nejčastěji vyskytují, ať už se jedná o výkon právních povinností, smluvního plnění nebo zpracování na základě souhlasu. Veřejnoprávní předpisy ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, a dále zákony o daních z příjmů, účetnictví, sociálním zabezpečení zdravotním pojištění atd. stanovují detaily zpracování osobních údajů, od kterých se nelze odchýlit, a jejichž zpracování má zřetelný zákonný podklad. Výčet zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců, dětí, žáků a studentů na základě veřejnoprávních předpisů včetně určení konkrétních předpisů je již v programu immplementován, uživatelúm tak odpadá značná administrativa, doplní jen údaje o organizačních a technických opatřeních k zabezpečení v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

Základní atributy programu - zvládnete to sami:

GDPR v legislativě

Vláda:

Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je v prvním čtení. Návrh zákona k dispozici zde

MŠMT:

Další potřebné údaje k uvedené problrmatice naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Software a GDPR - Personální kancelář Platy, Evidence pracovní doby, Pokladna, Kancelář GDPR

Personální kancelář Platy

Personální kancelář Platy

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdové účetnictví a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify, dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Program je určen i pro soukromé školy, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

 

Evidence pracovní doby a nejen to! + kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Verze 2.8.1. - nová verze

Implementováno řešení evidence práce pedagogů dle § 22a odst. 2) a 3) zákona o pedagogických pracovnících.

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

 

Pokladna

Pokladna

Verze 2.8.0. - nová verze

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů.

Více o pokladně zde

 

K platovým předpisům.

Zaměstnanci ve veřejné správě, nepedagogičtí pracovníci, dostali od 1. listopadu přidáno o 10 procent. Pedagogičtí zaměstnanci v regionálním školství si polepšili o 15 procent. Od 1. 1. 2018 platí nové nařízení vlády. Od 1. 11. 2017 a 1. 1. 2018 tak došlo k následujícím změnám:

Novela i nové nařízení vlády vyšly ve Sbírce zákonů 19. 10. 2017

Katalog prací: Novela nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací... přináší významné změny i pro školství. Doporučujeme školám porovnat zařazení do platových tříd v novele NV a v původním znění zejména u učitelů odborného výcviku, praktického vyučování, vychovatelů, dále pak tlumočníků českého znakového jazyka, přepisovatelů pro neslyšící, sociálních pracovníků, kuchařů atd.

Minimální mzda: Vláda schválila zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč. Minimální mzda se tak zvýší ze současných 11 000 korun na 12 200 korun a minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 korun.