Platové předpisy ve školství 2017/2018
- připravujeme na říjen 2017

Školský zákon s odborným výkladem
- připravujeme na listopad 2017

Školský zákon 2016

Zákon o pedagogických pracovnících, kariérní řád s odborným výkladem
- připravujeme na září 2017

Zákoník práce ve školské praxi
- připravujeme na říjen 2017

Otázky z praxe pracovního práva
2. vydání, V. Berka - připravujeme
datum vydání - říjen 2017

FKSP a závodní stravování
- připravujeme na leden 2018

FKSP a závodní stravování

Katalog prací
platný právní stav
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

 

 

Aktuálně k platovým předpisům - novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. byla 13. června zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2017 Sb.

Vláda projednává přípravu další novely ke zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinnou od 1. listopadu 2017, která by měla zvýšit platové tarify o 10 % a u učitelů o 15%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Personální kancelář Platy - platná verze od 1. 7. 2017 (2.7.1 a vyšší)

Personální kancelář Platy

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdové účetnictví a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify, dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Program je určen i pro soukromé školy, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

 

Evidence pracovní doby a nejen to! + kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Verze 2.7.3. - kompletní aktualizace dle pracovně právních předpisů platných k 1. 1. 2017

Implementováno řešení evidence práce pedagogů dle § 22a odst. 2) a 3) zákona o pedagogických pracovnících.

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

 

Pokladna

Pokladna

Verze 2.7.1. - aktualizace dle účetních předpisů platných k 1. 1. 2017

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů.

Více o pokladně zde


 

Novinky v publikacích z edice "Ptejte se autorů":

V současné době nabývá legislativa nové podoby, mění se školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících zejména ve vztahu ke kariérnímu řádu, a dále rovněž i zákoník práce. Uvedené změny v zákonech se promítnou i do platových poměrů ve školství ve vztahu k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. V této souvislosti připravujeme aktualizace všech našich publiikací.

Školský zákon s odborným výkladem - připravujeme na listopad

V publikaci naleznete komplexní odborný výklad zákona, grafické řešení textu přehledně zobrazuje nástup účinnosti jednotlivých paragrafů novel.
- 1. 1. 2017 - 1. 9. 2017
- 1. 9. 2017 - 30. 8. 2018 a dále

Bonus - ke knize obdržíte CD se sestavou novel navazujících základních vyhlášek s grafickým vyznačením účinnosti jednotlivých paragrafů od 1.9.2017

 

Platové předpisy ve školství, veřejných službách a správě - připravujeme na říjen

Nepostradatelná příručka personalisty se spoustou příkladů a návodných řešení. Implementovány novely nařízení vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech..., nové složky platu dle kariérního systému pedagogických pracovníků a změny v zákoníku práce k 1. 7. 2017.

 

Zákon o pedagogických pracovnících - kariérní řád s odborným výkladem - připravujeme na září

Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem obsahuje ucelený komplet navazujících předpisů:

  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících...
  • NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti...
  • Vyhláška č. 263/2006 Sb., kterou se stanoví pracovní řád...
  • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání ped. pracovníků...
  • Metodický výklad MŠMT k aplikaci novely zákona o ped. pracovnících
  • Právní výklad MŠMT k přespočetným hodinám

 

------------------------------------------------------------------------------