Informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně

Správce osobních údajů:

RESK, spol. s.r.o., Jeřabinová 257, 739 61 Třinec, IČ:62305336

RESK education, s.r.o., Jeřabinová 257, 739 61 Třinec, IČ: 26847744
RESK software, s.r.o., Jeřabinová 257, 739 61 Třinec, IČ: 26848031

V konkrétních obchodních případech a smluvních vztazích vystupují jednotlivé výše uvedené společnosti ve zpracování osobních údajů dále jako správci samostatně.
Pro zjednodušení uplatnění práv subjektů údajů byla v rámci dceřiných společností vyřizováním agendy ochrany osobních údajů pověřena společnost RESK, spol. s r.o.

Kontaktní údaje na správce osobních údajů:

RESK, spol. s r.o., Jeřabinová 257, 739 61 Třinec

Informace pro návštěvníky internetových stránek www.resk.cz

Zákonnost zpracování:
Správce zpracovává osobní údaje zákonným způsobem na základě některé z podmínek podle čl. 6 obecného nařízení. Zpracování je prováděno nejčastěji v případě, kdy je nezbytné:

Přesnost osobních údajů, jejich oprava nebo doplnění

Účely a kategorie osobních údajů

RESK education, s.r.o., Jeřabinová 257, 739 61 Třinec, IČ: 26847744

RESK software, s.r.o., Jeřabinová 257, 739 61 Třinec, IČ: 26848031

RESK, spol. s.r.o., Jeřabinová 257, 739 61 Třinec, IČ:62305336

Nakládání s osobnímu údaji:

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše práva (práva subjektů údajů)

Vaše cesta k uplatnění práv
Svá práva uplatňujte přes pověřenou společnost:
RESK spol, s r.o., Jeřabinová 257, 739 61 Třinec