Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: 32214/2020-2-817

Repríza videosemináře z června s živým on-line diskuzním fórem

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

Lektor: Mgr. Pavel Šimáček

Odborná praxe:

Anotace semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků a dále s principy tzv. „konta“ či „banky“ pro snížení týdenního rozsahu zástupců ředitele školy a vedoucích učitelů praktického vyučování. Informovat o připravované novele zákona o pedagogických pracovnících a nových pohledech na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků a řešení platových poměrů pedagogických pracovníků přes novelu školského zákona. Seminář je určen ředitelům, jejich zástupcům a personalistům škol a školských zařízení.

Program: