Zákoník práce a novela NV č. 75/2005 Sb. aneb pracovně právní problematika ustanovení vedoucích zaměstnanců a zástupců ředitelů

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: 32214/2020-2-817

Videoseminář s FAQ

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

Lektor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Odborná praxe:

Anotace semináře:

V souvislosti se seminářem k novele NV 75/2005 Sb., a mnohým mýtům a nesprávným postupům při ustanovování vedoucích zaměstnanců ve školství, které se objevily při dotazech, jsme se rozhodli spustit komplexní seminář k uvedené problematice. Jelikož je konec pololetí a školního roku, rozložili jsme jeho běh do 2 týdnů, abyste měli časoprostor v této době se problematikou zabývat a připravit se na změny k 1. září 2022.

Cílem semináře je seznámit účastníky s pracovně právní problematikou ustanovení vedoucích zaměstnanců a zástupců ředitelů v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Seminář je určen ředitelům, jejich zástupcům a personalistům škol a školských zařízení.

Program

Pracovněprávní souvislosti ustanovení zástupce ředitele

Souvislosti mezi jmenováním a odvoláním

Další specifika vedoucích zaměstnanců ve školství