FKSP ve školách a školských zařízeních - novela 2020

Videoseminář s FAQ

Termín: 18. 5. 1. 6.

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lektor: Mgr. Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství, autorka publikace FKSP a závodní stravování, publikační činnost v týdeníku Školství, nakladatelství Sondy, RAABE, v rámci tripartity se podílí na novele vyhlášky o FKSP, a tedy je zaručen soulad s výklady a metodikou Ministerstva financí

K 1. lednu 2020 nabyla účinnnosti novela vyhlášky o FKSP. Cílem semináře je seznámit účastníky se správnou aplikací obou vyhlášek v konkrétních podmínkách jednotlivých organizací. Seminář vychází zejména z praktických příkladů správného a nesprávného použití fondu. Seminář je určen ředitelů příspěvkových organizací , škol, ekonomickým a účetním pracovníkům uvedených organizací.

Seminář doporučujeme i pracovníkům odborových organizací, kteří spolurozhodují o čerpání fondu.

Program:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------