FKSP ve školství a stravování zaměstnanců

- sestříhaná repríza zobrazujíci poslední 2 velké novely vyhlášky

akreditace - MSMT- 32214/2020-2-817

Videoseminář s FAQ

Přihlášky jsou otevřeny až do středy 24. 11.

Termín: 22. až 26. listopadu 2021

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lektor: Mgr. Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství, autorka publikace FKSP a závodní stravování, publikační činnost v týdeníku Školství, nakladatelství Sondy, RAABE, v rámci tripartity se podílí na novele vyhlášky o FKSP, a tedy je zaručen soulad s výklady a metodikou Ministerstva financí

K 1. lednu 2020 nabyla účinnnosti rozsáhlá novela vyhlášky o FKSP a následně k. 1. 2021 byla do novely doplněna ustanovení, která zásadním způsobem rozšířila možnosti příspěvku na stravování zaměstnanců. V této souvislosti došlo i k novelizaci dalších předpisů např. zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech nebo vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. Cílem semináře je seznámit účastníky se správnou aplikací FKSP a zákonů a vyhlášek týkajících se stravování zaměstnanců, a to v konkrétních podmínkách jednotlivých organizací. Seminář vychází zejména z praktických příkladů správného a nesprávného použití fondu. Seminář je určen vedení škol, ekonomickým a účetním pracovníkům uvedených organizací.

Seminář doporučujeme i pracovníkům odborových organizací, kteří spolurozhodují o čerpání fondu.

Program:

Výklad jednotlivých ustanovení vyhlášky o FKSP

 

------------------------------------------------------------------------------------------------