GDPR ve školách ve vztahu k adaptačnímu zákonu ČR

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: 14603/2018-2-591

Lektor

Anotace semináře:

V praxi škol se často setkáváme s tím, že v uplatňování GDPR se objevují časté mýty a omyly, a to zejména ve vztahu k právnímu titulu souhlasu se zpracováním, ať už u dětí, žáků, studentů nebo zaměstnanců.

Stav legislativy: Český adaptační zákon k ochraně osobních údajů byl sněmovnou schválen a zaslán 2. 4. k podpisu prezidentovi.

Cílem semináře je vedle stručného zopakování pravidel o zpracování a ochraně osobních údajů rovněž probrat praxi ve školách a školských zařízeních, a to tu, která působí největší problémy.

Program:

Adaptační zákon a novinky, které přináší ve vztahu ke školství

Základní pojmy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů

Škola jako správce - souhrn základních povinností, odpovědnost

Dokumentace k ochraně osobních údajů a její základní obsah

Práva subjektů osobních údajů a problematika jejich uplatnění

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve školství

Příklady dobré praxe

Specifika ochrany osobních údajů u dětí, žáků a studentů aneb k čemu potřebujeme souhlas

Nebezpečí záměny právních titulů, nadbytečné souhlasy, chyby, omyly a mýty při zpracování ve školství

ÚOOÚ - šetření ve školách a závěry z nich

------------------------------------------------------------------------------------------------

Místa konání:

Ostrava, 25. 04. 2019, aula Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7
Čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:30 závěr Cena: 1 200 Kč
Platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 190425

Zastávka: Most M. Sýkory Zastávka: Most Pionýrů Dopravní spojení:
Trolejbusy č. 101, 105, 106, 107, 108 - autobusy č. 29, 30, 38, 71, 99 Trolejbusy č. 105, 107 - Autobusy č. 29, 30, Mapa zde

Praha, 26. 04. 2019, Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19
čas: 8:30 prezence, 9:00 zahájení, 13:30 závěr, cena: 1 200 Kč
platba: 2900083808/2010 Fio banka, a.s., ks: 0308, v.s. 190426

Trasa metra A Zastávka: Národní divadlo Dopravní spojení
Zastávka metra : Náměstí Míru Tramvaj č. 22, 23, 10, 16, 13, 4, 1 Mapa zde