Pracovně lékařské služby ve školství po novele vyhlášky č. 79/2013 Sb. a další problematika zdravotnictví a první pomoci ve školách a školských zařízeních.

akreditace - MSMT- 32214/2020-2-817

Videoseminář s FAQ

Termín: 20. až 24. února 2023

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lektor: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., ze své praxe místopředsedy Rady vlády ČR pro BOZP, inspektora BOZP při ČMOS, působnosti na ústředí České školní inspekce a člena odborných komisí při MŠMT ČR pro přípravu legislativy v oblasti BOZ má bohaté zkušenosti z uplatňování předpisů ve školách a školských zažízeních. Rovněž rozsáhlá je jeho publikační činnost např. je spoluautorem knihy „BOZP ve školské praxi“ a dalších publikací.

Cílem semináře je v prvé řadě seznámit účastníky s novelou vyhlášky č. 79/2013 Sb, o pracovnělékařských službách, ale nejen to, dále i se správnou aplikací zdravotnické problematiky ve školství. Seminář vychází zejména z praktických příkladů a je určen vedení škol, personalistům a pracovníkům, kteří se ve školách zabývají oblastí bezpečnosti práce zaměstnanců a dětí a žáků.

Program:

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.

------------------------------------------------------------------------------------------------