Platové předpisy v souvislostech 2021

Videoseminář s FAQ

Termín: 7. až 13. prosince

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

Lektor: Mgr. Aleš Adamík, Resk education, s. r. o.

Anotace semináře:

Předpokládá se zvýšení platu u pedagogických pracovníků o 9%, zrušení superhrubé mzdy a současně zdanění mzdy ve výši 15 %, což přinese růst platů od roku 2021 jak pro pedagogické, tak pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení.

Cílem semináře je seznámit účastníky s uplatňováním platových předpisů ve školství. Seminář je určen personalistům a managementu škol.

Program

1. část video semináře

2. část video semináře

Personální kancelář Platy
- aplikace změn v programu dle novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

------------------------------------------------------------------------------------------------