Platové předpisy 2022

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: 32214/2020-2-817

Videoseminář s FAQ

termín: 13. - 17. 12.

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

Lektor - Mgr. Aleš Adamík, RESK education, s.r.o.,

Anotace semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s uplatňováním novel platových předpisů ve školství pro rok 2022. Seminář je určen personalistům a managementu škol.

Pro rok 2022 se předpokládá další zvýšení platu jak u pedagogických pracovníků, tak u nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Nepedagogických pracovníků v nižších platových třídách a stupních se silně dotkne zvýšení minimální (v současné době ve vládním návrhu 18 000 Kč) a zaručené mzdy.

Program

1. část video semináře

2. část video semináře

Bonus video semináře pro uživatele software a zájemmce

Personální kancelář Platy
- aplikace změn v programu dle novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

------------------------------------------------------------------------------------------------