Platové předpisy a novela ZPP, evidence pracovní doby

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: 32214/2020-2-817

Videoseminář s FAQ

termín: 17. 6. - 22. 6. (již nečekáme na termín projednání novely ZPP ve Sněmovně)

Třetí část semináře se zabývá vybranými ustanoveními novely zákona o pedagogických pracovnících týkajících se platů. Vzhledem k tomu, že do konce školního roku již nezbývá mnoho dní, rozhodli jsme se již na schvalování novely nečekat. Některá ustanovení mají být účinná již od 1. 7. nebo od 1. 9., a týkají se i personální organizace nového školního roku.

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

Lektor - Mgr. Aleš Adamík, RESK education, s.r.o.,

Anotace semináře:

Cílem semináře je seznámit posluchače se souvisejícími aspekty poskytování platu. Praktická řešení se odvíjí od výkladu těch částí zákoníku práce a zákona o pedagogických pracovnících, která mají vliv zejména na poskytování nepravidelných složek platu, rozvrhování a evidencí pracovní doby, a to nejen ve vztahu k běžné pracovní době, ale i v souvislostech pracovních cest, pořádání exkurzí LVK, škol v přírodě apod. Seminář je určen zejména personalistům a vedoucím zaměstnancům, jejichž rozhodování má vliv na poskytování platu podřízených zaměstnanců.

Nástin témat:

Zákoník práce a zákon o pedagogických pracovnících

- Obecná východiska řešení

Specifika školství

Vzory a příklady řešení

Nový vztah zákona o pedagogických pracovnících k platovým předpisům

Fórum k dotazům účastníků semináře: Platy - FAQ - Forum

------------------------------------------------------------------------------------------------