Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů) ve školství.

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: MSMT- 32214/2020-2-817

Videoseminář s FAQ

Současný stav zákona v legislativním procesu:

Lektor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., katedra pracovního práva Masarykovy univerzity v Brně, specialista na pracovní právo, autor mnoha publikací a článků v odborné literatuře.

Anotace semináře:

Brzy vstoupí v účinnost nový zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů). Zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci se stanou povinnými subjekty, pro které z této právní úpravy vyplyne řada nových povinností.

Vývoj legislativy:

Program:

Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů) ve školství.

Pracovně právní poradna - dotazy účastníků semináře: ZP - FAQ - Forum

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby: