Novela zákona o pedagogických pracovnících 2023

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: 32214/2020-2-817

Videoseminář s FAQ,

Vývoj legislativy:

Současný stav novely Zákona o pedagogických pracovnících v legislativním procesu:

Lektor: Mgr. Pavel Šimáček

Odborná praxe:

Anotace semináře: Novela zákona má ve svém záměru posílit postavení ředitele školy jako manažera, podpory začínajících učitelů a realizaci reformy profesní přípravy učitelů akcentující zejména jejich praktické dovednosti. Seminář je určen ředitelům, jejich zástupcům a personalistům škol a školských zařízení.

Program:

-------------------------------------------------------------------------------------