Zákoník práce - novela 2020/21

Videoseminář s FAQ

Termín: 16. až 22. listopadu

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

Lektor:

Anotace semináře:

Program:

- druhy a výměra dovolené
- dovolená za kalendářní rok
- dovolená při sjednané kratší týdenní pracovní době
- poměrná část dovolené za kalendářní rok
- dovolená při změně délky týdenní pracovní doby zaměstnance v průběhu kalendářního roku
- dovolená při sjednané kratší týdenní pracovní době
- překážky v práci a jejich vliv na dovolenou

------------------------------------------------------------------------------------------------