Zákoník práce ve školské praxi v souvislostech ukončení a zahájení školního roku

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: MSMT- 32214/2020-2-817

Videoseminář s FAQ

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

 

Lektor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., katedra pracovního práva Masarykovy univerzity v Brně, specialista na pracovní právo, autor mnoha publikací a článků v odborné literatuře.

Anotace semináře:

S koncem školního roku a začátkem nového po prázdninách vyvstávají pro personalisty a vedení škol mnohé pracovně právní úkoly. Někteří zaměstnanci v organizaci končí, noví nastupují apod. V rámci semináře budou probrána zejména ta témata ze zákoníku práce, která v pracovněprávní oblasti působí školám obtíže.

Účastníci semináře mají jedinečnou příležitost využít i individuální pracovněprávní poradny na jakékoliv téma z této oblasti

Program:

Zákoník práce v souvislostech ukončení a zahájení školního roku

------------------------------------------------------------------------------------------------