Zákoník práce ve školské praxi v souvislostech 2021/2022

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: MSMT- 32214/2020-2-817

Lednová repríza semináře z prosince

Videoseminář s FAQ

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

 

Lektor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., katedra pracovního práva Masarykovy univerzity v Brně, specialista na pracovní právo, autor mnoha publikací a článků v odborné literatuře.

Anotace semináře:

Vysoce aktuální tématika k související s koncem roku a začátkem nového ve vztahu k dovolené, stanovení pracovní doby a její správné evidence V rámci semináře budou probrána zejména ta témata ze zákoníku práce, která v pracovněprávní oblasti působí školám obtíže.

Účastníci semináře mají jedinečnou příležitost využít i individuální pracovněprávní poradny na jakékoliv téma z této oblasti

Program:

Zákoník práce v souvislostech ukončení a zahájení kalendářního roku

Novela zákona o nemocenském pojištění a zákoníku práce účinná od 1. ledna 2022