Zákoník práce ve změnách 2023

Akreditovaný seminář MŠMT, č.j.: MSMT- 32214/2020-2-817

Videoseminář s FAQ

Princip sledování a studia:

Přihlášení k semináři a platby:

 

Lektor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., katedra pracovního práva Masarykovy univerzity v Brně, specialista na pracovní právo, autor mnoha publikací a článků v odborné literatuře.

Anotace semináře:

Představení očekávaných změn v zákoníku práce v roce 2023, které zásadním způsobem změní postupy v pracovněprávní oblasti školské praxe.

Účastníci semináře mají jedinečnou příležitost využít i individuální pracovněprávní poradny na jakékoliv téma z oblasti pracovního práva

Program:

Připravovaná novela zákoníku práce – změny v souvislosti s implementací směrnic EU

Další diskutované oblasti v novele zákoníku práce

Očekávané změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

Sleva na pojistném při sjednání kratší pracovní doby

Připravovaný zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů):

Pracovně právní poradna - dotazy účastníků semináře: ZP - FAQ - Forum