Pokladna

 

Pokladna

 

 

 • Vedete pokladní deník?
 • Stalo se, že jste chybovali v součtech a zjistili to na konci roku?
 • Vydáváte papírové pokladní stvrzenky?
 • Ještě pořád ručně vypisujete příjmové a výdajové pokladní doklady?
 • Potřebujete okamžitě vyhledat některou z pokladních operací?
 • Chcete, aby Vaše účetní jen doplnila předkontace a pak přímo účtovala?
 • Vedle hlavní pokladny vedete i další vedlejší pokladny?

 

 

 

 

 

Základní funkce programu

 • přehledné vedení pokladních údajů v souladu se zákonem o účetnictví

 • jednoduché vkládání dat včetně samostatného generování opakujících se údajů

 • výběr jmen zaměstnanců a firem z databáze, automatické slovní generování účtované částky

 • tisky i s účetní předkontací,  tisky sestav pro zaúčtování, rychlé vyhledání zápisů

 • snadný tisk pokladních stvrzenek, příjmových nebo výdajových pokladních dokladů

 • tisk přehledné pokladní knihy za zadané období nebo rok

 • export pokladní knihy a ostatních sestav do Excelu

 • archivace uzavřených pokladních knih a jejich převod na nové účetní období

 • jednoduché hledání v pokladních knihách podle klíčových slova a zadaných parametrů

 

Obrazovky základních funkcí programu

Doklady lze editovat v základním režimu bez rozúčtování dokladů nebo s rozúčtováním dokladů. Nastavení se provede v parametrech programu.

Zobrazeno vkládání dokladů v režimu bez rozúčtování dokladu:

 

Zobrazen režim, ve kterém lze jednotlivé doklady i rozúčtovat:

 

 

Náhled výdajového pokladního dokladu:

 

 

Náhled příjmového pokladního dokladu:

 

 

Náhled pokladní knihy:

Náhled rozúčtování dokladů za zadané období:

 

 

 

Náhled rozúčtování pokladních dokladů - položkový výpis:

 

 

Pokud si program potřebujete ještě dále prověřit, objednejte si demoverzi zdarma