Platové předpisy ve školství
- vyprodáno

Zákoník práce ve školské praxi
- skladem

Školský zákon s odborným výkladem
- přeloženo 2019

Školský zákon 2016

Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem
- vyprodáno

Otázky z praxe pracovního práva
2. vydání, V. Berka - přeloženo na 2019

FKSP a závodní stravování
- čekáme na novelu předpisu
2019

FKSP a závodní stravování

Katalog prací
platný právní stav k 1. 1. 2019
- skladem

E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

 

 

Informace k aktualizaci publikace Platové předpisy ve školství

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální legislativa ke změnám platových poměrů k 1. 1. 2019

Nařízení vlády č. 332/2018 Sb. (zveřejněno ve Sbírce zákonů 28. 12.)

Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (zveřejněno ve Sbírce zákonů 23. 11. 2018):

Ke stažení:

Studijní materiály RESK education, s.r.o:

Platové tabulky s vyznačením nárůstu platů:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Personální kancelář Platy

ČTĚTE: návod k aktualizaci naleznete zde

Personální kancelář Platy

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdové účetnictví a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify, dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Program je určen i pro soukromé školy, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

 

Kancelář GDPR

O programu:

Program je určen k administraci zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a implementaci nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Je určen primárně pro školy a školská zařízení, u kterých předdefinovává účely zpracování s právními tituly pro zpracování, které se ve školství nejčastěji vyskytují, ať už se jedná o výkon právních povinností, smluvního plnění nebo zpracování na základě souhlasu. Veřejnoprávní předpisy ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, a dále zákony o daních z příjmů, účetnictví, sociálním zabezpečení zdravotním pojištění atd. stanovují detaily zpracování osobních údajů, od kterých se nelze odchýlit, a jejichž zpracování má zřetelný zákonný podklad. Výčet zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců, dětí, žáků a studentů na základě veřejnoprávních předpisů včetně určení konkrétních předpisů je již v programu immplementován, uživatelúm tak odpadá značná administrativa, doplní jen údaje o organizačních a technických opatřeních k zabezpečení v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

Základní atributy programu - zvládnete to sami:

  • implemetovány osobní údaje o dětech žácích nebo studentech, která školy sbírají na základě zákonů
  • implemetovány osobní údaje o zaměstnancích, která školy sbírají na základě zákonů
  • doplňjete jen konkrétní specifika vaší školy (např. data o fotografiích na webových stránkách apod.)
  • analýza současného stavu zpracovávání osobních údajů
  • základní organizační a technický opatření
  • tisk vnitřního předpisu k ochraně osobních údajů
  • další šablony tiskových sestavy ke zpracování na základě souhlasu apod.
  • účinný nástroj pro pověřence pro ochranu osobních údajů, zejména jmenovaných z řad zaměstnanců
  • aktualizace programu na základě budoucích legislativních změn

GDPR v legislativě

Vláda:

Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je v prvním čtení. Návrh zákona k dispozici zde

Další potřebné údaje k uvedené problrmatice naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

 

Evidence pracovní doby a nejen to! + kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Verze 2.9.0. - implementovány státní svátky a ostatní svátky 2019

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

 

Pokladna

Pokladna

Verze 2.9.0. - nová verze

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů.

Více o pokladně zde

 

Software a GDPR - Personální kancelář Platy, Evidence pracovní doby, Pokladna, Kancelář GDPR