Platové předpisy ve školství 2020
- skladem

FKSP ve školství 2020
- skladem

FKSP a závodní stravování

Zákoník práce ve školské praxi
- skladem

Zákon o pedagogických pracovnících
- připravujeme k novele

Školský zákon s odborným výkladem
- vyprodáno

Školský zákon 2016

 

Katalog prací
platný právní stav k 1. 1. 2019
- skladem

E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

 

 

Semináře

Veškeré semináře se konají distanční formou, jedná se o asynchronní formu, nemusíte si tedy rezervovat konkrétní čas ani na shlédnutí videa, ani na kladení dotazů v chatovacím fóru, seminář bude otevřen ke sledování a studiu celý týden, t.j. 7 dní. Podrobnosti naleznete pod jednotlivými semináři.

FKSP ve školách - novela 2020 - program zde

 

prosinec

 • vysílání 1. - 6. prosince - přihlášky až do 3. 12.

 

Obsazenost sálu
Zákoník práce - novela 2020/21 - program zde

 

prosinec
 • vysílání 8. - 13. prosince

 

Obsazenost sálu
Platové předpisy v souvislostech 2021 - program zde

 

prosinec

 • nově 15. - 20. prosince

 

Obsazenost sálu
Novela zákona o pedagogických pracovnících

 

?

 • termín k datu vydání novely ve Sbírce zákonů

 

Obsazenost sálu

Publikace skladem:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Personální kancelář Platy

Fakturace licenční podpory 2020 byla rozeslána emaily 17. června

Aktuální verze 7.0.2 uvolněna 20 .6.

Personální kancelář Platy

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdové účetnictví a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify, dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Program je určen i pro soukromé školy, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

 

Kancelář GDPR

O programu:

Program je určen k administraci zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a implementaci nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Je určen primárně pro školy a školská zařízení, u kterých předdefinovává účely zpracování s právními tituly pro zpracování, které se ve školství nejčastěji vyskytují, ať už se jedná o výkon právních povinností, smluvního plnění nebo zpracování na základě souhlasu. Veřejnoprávní předpisy ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, a dále zákony o daních z příjmů, účetnictví, sociálním zabezpečení zdravotním pojištění atd. stanovují detaily zpracování osobních údajů, od kterých se nelze odchýlit, a jejichž zpracování má zřetelný zákonný podklad. Výčet zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců, dětí, žáků a studentů na základě veřejnoprávních předpisů včetně určení konkrétních předpisů je již v programu immplementován, uživatelúm tak odpadá značná administrativa, doplní jen údaje o organizačních a technických opatřeních k zabezpečení v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

Základní atributy programu - zvládnete to sami:

 • implemetovány osobní údaje o dětech žácích nebo studentech, která školy sbírají na základě zákonů
 • implemetovány osobní údaje o zaměstnancích, která školy sbírají na základě zákonů
 • doplňjete jen konkrétní specifika vaší školy (např. data o fotografiích na webových stránkách apod.)
 • analýza současného stavu zpracovávání osobních údajů
 • základní organizační a technický opatření
 • tisk vnitřního předpisu k ochraně osobních údajů
 • další šablony tiskových sestavy ke zpracování na základě souhlasu apod.
 • účinný nástroj pro pověřence pro ochranu osobních údajů, zejména jmenovaných z řad zaměstnanců
 • aktualizace programu na základě budoucích legislativních změn

 

Evidence pracovní doby a nejen to! + kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Verze 3.0.0. - implementovány státní svátky a ostatní svátky 2020

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

Pokladna

Pokladna

Verze 3.0.0. - nová verze pro rok 2020

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů.

Více o pokladně zde

 

Aktuální novinky v platové legislativě:

Rok 2020 v platové legislativě:

Kompletní aktuální a ucelené informace k pracovně právní problematuce v současné době naleznete na titulní straně portáluz Ministerstva práce a sociálních věcí.

Informace k uvolňování opatření a k pracovně právní problematice zejména pedagogických pracovníků na portálu Ministerstva škoství (proklik zde)

NV 300/2019 Sb., která novelizuje NV 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě bylo vydáno ve Sbírce dne 20. 11.. Předpis si stáhněte zde

Platové tabulky s vyznačením nárůstu v jednotlivých platových třídách a stupních pro pedagogické i nepedagogické pracovníky si stáhněte zde

Rok 2019 v platové legislativě:

Nařízení vlády č. 195/2019 Sb., ze dne 30. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti a nařízení vlády č. 123/2018 Sb.:

Nařízení vlády č. 158/2019 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě t.j nařízení vlády č. 341/2016 Sb.:

Zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony: