Publikace:

Platové předpisy ve školství
- skladem

FKSP ve školství
- skladem

FKSP a závodní stravování

Zákoník práce ve školské praxi
- vyprodáno

Zákon o pedagogických pracovnících
- připravujeme k novele

Školský zákon s odborným výkladem
- vyprodáno

Školský zákon 2016

Katalog prací
- skladem

E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

 

 

Semináře

Náhradní program - Současné znění zákona o pedagogických pracovnících

Vzhledem k tomu, že novela zákona o pedagogických pracovnících opět nebyla projednána, nový školní rok započne v současné právní úpravě. V této situaci otevíráme jako náhradní program seminář k současnému znění zákona s poradnou k odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že je doba dovolených, seminář bude pro Vás otevřen v několika termínech, a to od 22. července do 28. července, pak v přípravném týdnu od 24. srpna do 31. srpna a v případě, že dojde v září ke schválení novely, tak ještě vypíšeme třetí termín s tématikou novely zákona, jak bylo původně v plánu. Pokud by Vám nabízený plán nevyhovoval je možné se z registrace odhlásit.

 

Zákona o pedagogických pracovnících - současné znění

 

červenec

 • 22. 7. - 28. 7. první vysílání semináře
 • 24. 8. - 31. 8. repríza
 • září/říjen - pokud doje ke schválení novely, přihlášky včetně vložného budou platit i pro návazný seminář k novele
 • seminář je přihláškám stále otevřen

 

Obsazenost sálu

Novela zákona o pedagogických pracovnících

Z historie sněmovního boje o novelu zákona o pedagogických pracovnících

Novela NV 341/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2021

Daňový balíček

Schváleno

Novela nařízení vlády 341/2017 Sb. - nařízení vlády č. 603/2020 Sb., které novelizuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., vyšlo ve Sbírce zákonů 31. 12. 2020

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb,. o minimální mzdě, bylo novelizováno nařízením vlády č. 487/2020 Sb.

Zákoník práce byl novelizován zákonem č. 285/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Personální kancelář Platy - aktuální verze - 7.1.0

Omezení podpory software:

Studijní materiály ke stažení:

 

Aktuální verze 7.1.0

Personální kancelář Platy

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdové účetnictví a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify, dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Program je určen i pro soukromé školy, V programu jsou implementovány šablony (pracovně právní předlohy) a moduly pro organizace, které vyplácejí mzdu.

 

Kancelář GDPR

O programu:

Program je určen k administraci zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a implementaci nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Je určen primárně pro školy a školská zařízení, u kterých předdefinovává účely zpracování s právními tituly pro zpracování, které se ve školství nejčastěji vyskytují, ať už se jedná o výkon právních povinností, smluvního plnění nebo zpracování na základě souhlasu. Veřejnoprávní předpisy ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, a dále zákony o daních z příjmů, účetnictví, sociálním zabezpečení zdravotním pojištění atd. stanovují detaily zpracování osobních údajů, od kterých se nelze odchýlit, a jejichž zpracování má zřetelný zákonný podklad. Výčet zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců, dětí, žáků a studentů na základě veřejnoprávních předpisů včetně určení konkrétních předpisů je již v programu immplementován, uživatelúm tak odpadá značná administrativa, doplní jen údaje o organizačních a technických opatřeních k zabezpečení v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

Základní atributy programu - zvládnete to sami:

 • implemetovány osobní údaje o dětech žácích nebo studentech, která školy sbírají na základě zákonů
 • implemetovány osobní údaje o zaměstnancích, která školy sbírají na základě zákonů
 • doplňjete jen konkrétní specifika vaší školy (např. data o fotografiích na webových stránkách apod.)
 • analýza současného stavu zpracovávání osobních údajů
 • základní organizační a technický opatření
 • tisk vnitřního předpisu k ochraně osobních údajů
 • další šablony tiskových sestavy ke zpracování na základě souhlasu apod.
 • účinný nástroj pro pověřence pro ochranu osobních údajů, zejména jmenovaných z řad zaměstnanců
 • aktualizace programu na základě budoucích legislativních změn

 

Evidence pracovní doby a nejen to! + kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Evidence pracovní doby

Aktuální verze 3.1.1. - implementace nového zadání dovolené v hodinách a svátků 2021

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Podrobnosti k programu naleznete zde

Pokladna

Pokladna

Připravujeme verzi 3.1.0. - nová verze pro rok 2021

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů.

Více o pokladně zde