Publikace:

Platové předpisy ve školství
- skladem

FKSP ve školství
- skladem

FKSP a závodní stravování

Zákoník práce ve školské praxi
- vyprodáno

Zákon o pedagogických pracovnících
- připravujeme k novele

Školský zákon s odborným výkladem
- vyprodáno

Školský zákon 2016

Katalog prací
- skladem

E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

 

 

Aktuální semináře:

Novela zákona o pedagogických pracovnících 2023

 

červen

  • vysílání 12. 6. - 16. 6. - repríza, druhý běh semináře
  • komplexní výklad rozsáhlé novely zákona, program zde

 

Obsazenost sálu

Současný stav novely Zákona o pedagogických pracovnících v legislativním procesu:

Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů) ve školství

 

červen

  • vysílání 5. - 9. 6., video seminář je aktivní, přihlašovací údaje zaslány
  • registrace průběžná, možná až do pátku 9. června
  • Zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci se stanou povinnými subjekty, pro které z této právní úpravy vyplyne řada nových povinností, program zde
  • Novela projednána v senátu, směřuje k podpisu prezidenta
  • Novela nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů - předpoklad červen/červenec.

 

Obsazenost sálu

Upozornění na změnu výkladu MŠMT k vyhlášce č. 79/2013 Sb, o pracovnělékařských službách

Personální kancelář Platy

Platná verze 7.2.3

Personální kancelář Platy

O programu:

Program zpracovává podklady pro mzdové účetnictví a vedení příspěvkových organizací (není programem pro zpracování mezd, ale jeho doplňkem v oblasti vstupů). Program umožňuje hromadnou správu personálních dat v organizaci. Poskytuje informace o potřebě nominálních mezd při tvorbě rozpočtů a ekonomických rozvah. Velmi snadno lze spočítat finanční částky potřebné na jednotlivé složky mzdy - osobní příplatky, zvláštní příplatky, příplatky za vedení, tarify, dále pak přepočtené počty zaměstnanců apod. Program tiskne pracovní smlouvy dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a mnoho dalších dokumentů ze vzorových šablon. Zabudované kontrolní systémy řídí zařazení zaměstnance do platového stupně – program hlídá odpočty let, krácení podle typu praxe, doby mateřských dovolených atd. Program je pravidelně aktualizován. Legislativní změny jsou řešeny hromadnými převody a tisky. Průvodce programem (PowerPoint) si můžete stáhnout zde.

Novinky v platové legislativě:

Vláda 21. prosince schválila novely nařízení vlády o platech ve veřejných službách a o minimální mzdě. Na valorizaci tabulek se neshodla, zvýšení platů bude řešenou pouze přes nenárokové složky platu.

Základní principy v novele platových předpisů:

Poslední účinná novela - září

S účinností od 1. září 2022 novela NV č. 264/2002 Sb., provedla valorizaci (navýšení) platových tarifů uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o 10 %. Novela vyšla ve Sbírce zákonů 31. 8. 2022.

Platná pedagogická legislativa aktuálně

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Evidence pracovní doby a nejen to! + kompletní výstupy pro mzdovou účtárnu!

Nová aktuální verze 3.3.0. pro rok 2023 (uvolněna 28. prosince 2022)

  • načtení svátků pro rok 2023 do ročního plánu
  • další vnitřní změny v souvislosti se zabezpečením systémových a databázových souborů.
  • podrobné informace naleznete pod tlačítkem Aktualizace - Faq v levé liště

Evidence pracovní doby

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu. Způsob, jak se jednoduše a prozatím i velmi levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

Pravidelným používáním programu zaměstnavatel plní zákonnou povinnost vedení evidence pracovní doby svých zaměstn

anců. Podrobnosti k programu naleznete zde

Pokladna

Pokladna

Nová aktuální verze 3.3.0. - verze pro rok 2023

Jednoduché ale účinné vedení pokladny.

Tisky výdajových a příjmových pokladních dokladů nebo pokladní knihy.

Snadné vyhledávání účetních dokladů.

Více o pokladně zde

 

Kancelář GDPR

O programu:

Program je určen k administraci zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a implementaci nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Je určen primárně pro školy a školská zařízení, u kterých předdefinovává účely zpracování s právními tituly pro zpracování, které se ve školství nejčastěji vyskytují, ať už se jedná o výkon právních povinností, smluvního plnění nebo zpracování na základě souhlasu. Veřejnoprávní předpisy ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, a dále zákony o daních z příjmů, účetnictví, sociálním zabezpečení zdravotním pojištění atd. stanovují detaily zpracování osobních údajů, od kterých se nelze odchýlit, a jejichž zpracování má zřetelný zákonný podklad. Výčet zpracovávaných osobních údajů zaměstnanců, dětí, žáků a studentů na základě veřejnoprávních předpisů včetně určení konkrétních předpisů je již v programu immplementován, uživatelúm tak odpadá značná administrativa, doplní jen údaje o organizačních a technických opatřeních k zabezpečení v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

Základní atributy programu - zvládnete to sami: