Katalog publikací

Platové předpisy ve školství 2020
- vyjde koncem ledna

FKSP ve školství 2020
- vyjde koncem ledna

Zákoník práce ve školské praxi
- skladem

Zákon o pedagogických pracovnících
- připravujeme k novele

Školský zákon
- vyprodáno

Katalog prací
platný právní stav k 1. 1. 2019
- připravujema na leden 2019
E_kniha na CD

Snadné vyhledávání příkladů prací. Speciální výtah příkladů pro školství, metodický pokyn MŠMT k uplatňování katalogu prací ve školství a zařazování zaměstnanců do platových tříd.

 

 

 

Semináře - 2020

Bližší informace o programu seminářů, místech konání, dopravním spojení naleznete pod jednotlivými tématy

Pokud si to situace v rámci epidemie Covid 19 vyžádá, jsme připraveni převést prezenční formy seminářů na distanční video semináře.

Platové předpisy v souvislostech 2021

 

listopad

 • Ostrava, Praha, Olomouc, Brno, Plzeň, České Budějovice, Liberec

 

Obsazenost sálu
Novela zákona o pedagogických pracovnících

 

listopad

 • Ostrava, Praha, Olomouc, Brno, Plzeň, České Budějovice, Liberec

 

Obsazenost sálu
Zákoník práce a pracovněprávní vztahy 2021

 

prosinec

 • Ostrava, Praha, Olomouc, Brno

 

Obsazenost sálu

Semináře se budou konat koncem listopadu a začátkem prosince. Termíny a programy budou zveřejněny v průběhu září.

Obchodní podmínky - podrobnosti viz záhlaví

Přihlášky: Preferujeme objednávky prostřednictvím našeho E_shopu - Objednávky seminářů z titulní strany www.resk.cz. Takto zaslané přihlášky se potvrzují automaticky výpisem objednávky na obrazovce PC a zároveň se výpis objednávky (proformafaktura) odešle na uvedenou E_mailovou adresu klienta. Nedoporučujeme objednávky volnými e_maily, není zde záruka platného přihlášení.

Platební podmínky: Preferujeme platby převodem z účtu. Vložné zasílejte ve prospěch účtu a na variabilní symbol, který je uveden ve výpisu objednávky nebo u semináře. Účastníci obdrží zúčtovací doklad (fakturu, daňový doklad) a osvědčení o absolvování semináře u prezence v místě konání semináře. Mimořádně je možné poplatek uhradit v hotovosti před seminářem.

Storno: V případě předem ohlášené neúčasti (2 dny před termínem semináře) vložné vracíme! Nevyžadujeme účast náhradníka ani neúčtujeme žádné storno poplatky!

Další informace

Naplnění sálu mužete sledovat na grafickém ukazateli u jednotlivých seminářů. Pokud je seminář zaplněn, je informace zveřejněna na úvodní internetové straně a případní nepřijatí účastníci jsou osobně kontaktováni. V zájmu vlastní informovanosti uvádějte na objednávce Vaši platnou e_mailovou adresu a telefonní kontakt. Nemusíte mít obavu, nerozesíláme neustálá obchodní sdělení.

Společnost si vyhrazuje právo změny lektora i termínu semináře.

Včas podanou přihláškou zajistíte sobě i ostatním příjemné prostředí na našich seminářích.

Školení "na míru" přímo v organizaci

Semináře a školení na Vámi zadané téma je možné objednat pro zaměstnance přímo na pracovišti zaměstnavatele

 

Archiv seminářů

 

 

 • 25. 11. - BRNO - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 26. 11. - PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 27. 11. - Liberec - Týdenní stacionář Dům F Jestřábí č.p. 6 (Jedličkův ústav)

 

Obsazenost sálu
 • 28. 11. - OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 29. 11. - OSTRAVA - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu
 • 11. 12. - České Budějovice - Střední škola polytechnická, Nerudova 59,

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 4. 12. - Liberec - Týdenní stacionář Dům F Jestřábí č.p. 6 (Jedličkův ústav) - uzavřeno

 

Obsazenost sálu
 • 9. 12. - BRNO - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 10. 12. - PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 12. 12. - OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 13. 12. - OSTRAVA - změna místa konání - nově Sce

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 5. 11. - BRNO - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23 - uzavřeno

 

Obsazenost sálu
 • 19. 11. -OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79 - uzavřeno

 

Obsazenost sálu
 • 20. 11. - OSTRAVA - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice - uzavřeno

 

Obsazenost sálu
 • 2. 12. - Plzeň - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56 - uzavřeno

 

Obsazenost sálu
 • 3. 12. - České Budějovice - Střední škola polytechnická, Nerudova 59, přednáškový sál- uzavřeno

 

Obsazenost sálu
 • 4. 12. - Liberec - Týdenní stacionář Dům F Jestřábí č.p. 6 (Jedličkův ústav) - uzavřeno

 

Obsazenost sálu
 • 5. 12. - PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2 - uzavřeno

 

Obsazenost sálu
 • 6. 12. - PRAHA - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5- uzavřeno

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 13. 5. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 14. 5. BRNO - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 15. 5. OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 16. 5. OSTRAVA - Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7 - uzavřeno

 

Obsazenost sálu
 • 17. 5. OSTRAVA - Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 21. 3. BRNO - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 22. 3. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 28. 3. OSTRAVA - Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7

 

Obsazenost sálu
 • 29. 3. OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 25. 4. OSTRAVA - Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7

 

Obsazenost sálu
 • 26. 4. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 19. 11. BRNO - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 20. 11. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 21. 11. Liberec - Týdenní stacionář Dům F Jestřábí č.p. 6 (Jedličkův ústav)

 

Obsazenost sálu
 • 22. 11. České Budějovice - Střední škola polytechnická, Nerudova 59, přednáškový sál

 

Obsazenost sálu
 • 23. 11. OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 26. 11. OSTRAVA - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 7. 12. OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 10. 12. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 12. 12. BRNO - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23

 

Obsazenost sálu
 • 17. 12. OSTRAVA - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 12. 11. České Budějovice - Střední škola polytechnická, Nerudova 59, přednáškový sál

 

Obsazenost sálu
 • 13. 11. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

 

Obsazenost sálu
 • 3. 12. OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 4. 12. OSTRAVA - Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 11. 6. PRAHA - ČSVTS, Novotného lávka 5

 

Obsazenost sálu
 • 19. 6. OSTRAVA - Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, Vítkovice

 

Obsazenost sálu
 • 20. 6. OLOMOUC - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79

 

Obsazenost sálu
 • 21. 6. BRNO - Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Trnkova 2482/113

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 13. 2. OSTRAVA - - Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 7

 

Obsazenost sálu
 • 19. 2. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19

 

Obsazenost sálu
 • 21. 2. ČESKÉ BUDĚJOVICE - Střední škola polytechnická, Nerudova 59

 

Obsazenost sálu

 

 

 • 20. 2. PRAHA - Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19

 

Obsazenost sálu

 

Obchodní podmínky - podrobnosti viz záhlaví

Přihlášky: Preferujeme objednávky prostřednictvím našeho E_shopu - Objednávky seminářů z titulní strany www.resk.cz. Takto zaslané přihlášky se potvrzují automaticky výpisem objednávky na obrazovce PC a zároveň se výpis objednávky (proformafaktura) odešle na uvedenou E_mailovou adresu klienta. Nedoporučujeme objednávky volnými e_maily, není zde záruka platného přihlášení.

Platební podmínky: Preferujeme platby převodem z účtu. Vložné zasílejte ve prospěch účtu a na variabilní symbol, který je uveden ve výpisu objednávky nebo u semináře. Účastníci obdrží zúčtovací doklad (fakturu, daňový doklad) a osvědčení o absolvování semináře u prezence v místě konání semináře. Mimořádně je možné poplatek uhradit v hotovosti před seminářem.

Storno: V případě předem ohlášené neúčasti (2 dny před termínem semináře) vložné vracíme! Nevyžadujeme účast náhradníka ani neúčtujeme žádné storno poplatky!

Další informace

Naplnění sálu mužete sledovat na grafickém ukazateli u jednotlivých seminářů. Pokud je seminář zaplněn, je informace zveřejněna na úvodní internetové straně a případní nepřijatí účastníci jsou osobně kontaktováni. V zájmu vlastní informovanosti uvádějte na objednávce Vaši platnou e_mailovou adresu a telefonní kontakt. Nemusíte mít obavu, nerozesíláme neustálá obchodní sdělení.

Společnost si vyhrazuje právo změny lektora i termínu semináře.

Včas podanou přihláškou zajistíte sobě i ostatním příjemné prostředí na našich seminářích.

Školení "na míru" přímo v organizaci

Semináře a školení na Vámi zadané téma je možné objednat pro zaměstnance přímo na pracovišti zaměstnavatele